Skip to content

OM SELATEK

Säkerhet, Elinstallation, Automation & Teknik

SELATEK kommer ur en sammansättning av vår inriktning inom "Säkerhet, Elinstallation, Automation och Teknik"

Bolaget grundades 2021 i samband med att Levinsgruppen i Hässleholm förvärvades.

SELATEK är en teknikleverantör inom säkerhet, elinstallation och automationsområdet där synergierna mellan teknikområdena skapar stark tillväxt, flexibilitet och teknikutveckling mellan bolagen inom koncernen.

SELATEKs strategi bygger på att starka lokala bolag med sina unika varumärken fortsätter utvecklas med stöd av koncernen och dess ingående bolag. Tillväxt sker inom strategiskt geografiska områden genom en kombination av förvärv och organisktillväxt.

Slide_G_24

Koncernledning

Magnus Löfgren

CEO/Koncernchef

+46 70 209 66 14

magnus.lofgren@selatek.se

Nicolaj Zadruzny

Förvärvsansvarig

+46 70 243 22 66

nicolaj.zadruzny@selatek.se

Daniel Karlsson

Ekonomi

+46 70 627 19 65

daniel.karlsson@selatek.se

Tomas Kraft

Inköpsansvarig

+46 702 60 11 47

tomas.kraft@selatek.se

Ägare

Om Segulah

SELATEKs största ägare är Segulah Fond VI sedan 2021.

Segulah är ett nordiskt private equity bolag som i över två decennier utvecklat företag i nära samarbete med skickliga företagsledare och industriella experter. Vårt mål är alltid att våra företag skall nå en position varifrån de kan utvecklas framgångsrikt långt efter vårt tre- till åttaåriga ägande. Vi investerar därför i bolag som vi tror kommer bidra positivt till morgondagens samhälle.

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i sex fonder.

Segulah är anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investerare

Segulahs uppgift är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de rent ekonomiska och finansiella aspekterna så är även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor helt centrala, såväl i vår utvärderingsprocess av nya investeringar som i vårt värdeskapande i portföljbolagen. Segulah står bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Kontakta Segulah via  info@segulah.se

Slide_G_30

För mer information

Back To Top