skip to Main Content

Tydlig
affärsinriktning

SELATEKs unika mix av bolag skapar möjligheter att leverera helhetslösningar och eftermarknadsuppdrag inom nedan specifika teknikområden.

Som innovatör och specialist inom våra specifika teknikområden skapar vi unika lösningar  för våra kunder med fokus på effektivisering av fastigheter och processer.

Teknik- och
tjänsteområden

Selateks unika mix av bolag skapar möjligheter att leverera helhetslösningar och eftermarknadsuppdrag inom nedan specifika teknikområden

Icon_01_Elektricitet

Elinstallation

Icon_07_Sakerhet

Säkerhet

Icon_02_Automatisering

INDUSTRIELL- &
VA AUTOMATION

Icon_06_Automation

FASTIGHETSAUTOMATION

Icon_01_Elektricitet

Elinstallation

Icon_07_Sakerhet

Säkerhet

Icon_02_Automatisering

INDUSTRIELL- &
VA AUTOMATION

Icon_06_Automation

FASTIGHETSAUTOMATION

Icon_08_Telekom_Data

Kommunikation

Icon_04_AV-teknik

AV-teknik

Icon_03_laddningslosningar

E-MOBILITY

Icon_05_Konsulttjanster

Konsulttjänster

Icon_08_Telekom_Data

Kommunikation

Icon_04_AV-teknik

AV-teknik

Icon_03_laddningslosningar

E-MOBILITY

Icon_05_Konsulttjanster

Konsulttjänster

för mer information

Back To Top