Skip to content

SELATEK expanderar i Småland genom förvärv av Widings El

Widings Elektriska ansluter till SELATEK och stärker därmed gruppens position i södra Sverige. Widings El är en välkänd och framstående aktör i Älmhult med omnejd som erbjuder helhetslösningar för installation inom bland annat el, nätverk/fiber, KNX/PLC, solceller och e-mobility. Med Widings Els stora teknikfokus breddas SELATEKs erbjudande inom flera snabbväxande kärnområden. Närheten till övriga SELATEK-bolag i regionen möjliggör även spännande samarbets- och tillväxtmöjligheter framåt.

Widings El grundades 1953 och har idag en årlig omsättning på cirka SEK 80 miljoner och sysselsätter 42 engagerade medarbetare. Bolaget har en välrenommerad kundbas som huvudsakligen utgörs av fastighetsägare, byggbolag och industriföretag. Genom ett stort fokus på hög kvalitet i leveranserna och färdigställande efter kundernas önskemål har Widings El kunnat uppnå kontinuerlig tillväxt och fina resultat genom åren. Nuvarande ägare kommer förbli i sina operativa roller och fortsätta utveckla bolaget tillsammans med SELATEK.

Vi är mycket glada över att Widings El har valt att bli en del av SELATEK som därmed ytterligare stärker vår position i södra Sverige. Widings El har en imponerande historik av framgångsrika projekt vilket inte minst bekräftas av deras långvariga relationer till sina kunder. Vi ser stora samarbetsmöjligheter med gruppens övriga bolag och ser fram emot att få utvecklas och växa tillsammans. Förvärvet passar perfekt in i vår tillväxtstrategi, som också blir gruppens första med bas i Småland.” säger Magnus Löfgren, VD för SELATEK.

Vi ser fram emot att bli en del av SELATEK och utvecklas tillsammans med övriga bolag i gruppen. Tillsammans kommer vi kunna vidareutveckla vårt erbjudande inom el- och teknikinstallationer och därmed öka nyttan för våra kunder. Det känns spännande att ta nästa kliv i vårt bolags historia och accelerera vår tillväxtresa inom SELATEK-koncernen.” säger Erik Danielsson, VD för Widings Elektriska.

Slide_G_17
Back To Top