Skip to content

SELATEK stärker sin position ytterligare i södra Sverige genom förvärv av Elservice Strömsnäsbruk-Markaryd

SELATEK stärker sin position ytterligare i södra Sverige genom förvärv av Elservice Strömsnäsbruk-Markaryd (”Elservice”). Elservice är en helhetsleverantör av elinstallationer baserade i Markaryd och Strömsnäsbruk som förväntas ha stora samarbetsmöjligheter med SELATEKs befintliga bolag i södra Sverige.

Elservice omsätter idag runt MSEK 25 och har ett brett erbjudande av tjänster inom elservice, industriservice, solenergi och e-mobility. Nuvarande ägare kvarstår i sina operativa roller samt som ägare i den gemensamma koncernen.

”Vi är mycket glada över att stärka vår position ytterligare i södra Sverige genom förvärvet av Elservice. Elservice är strategiskt välpositionerade i Markaryd och Strömsnäsbruk, vilket möjliggör för stora korsförsäljnings- och samarbetsmöjligheter med framförallt Levins El och Widings El. Elservices erbjudande och långvariga kundrelationer passar väl in i SELATEKs strategi.” säger Magnus Löfgren, VD för SELATEK.

”Vi ser fram emot att bli en del av SELATEK och dra nytta av de fördelar som kommer med att vara del av en större grupp. Genom vår gemensamma expertis kommer vi att utveckla vårt erbjudande inom installation och service med hög teknikhöjd för att ge ett starkare kunderbjudande.” säger Marcus Nilsson och Jonas Johansson, VD och projektledare för Elservice.

LADDA NER PDF
-
Back To Top